Warto przeczytać

Sonda

Jak często mierzysz ciśnienia krwi?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Płatności

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: KENYS Danuta Szturemska-Owczarek z siedzibą w Piasecznie ,05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48 , NIP:123018899 , tel:+48 530 92 66 29 , adres email: kenys@kenys.eu .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. In Post lub innej firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) i Karty gwarancyjnej dla urządzeń takich jak zegarki, smartwatche, urządzenia medyczne etc.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient zobowiązany jest odesłać do Serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6 Warunków Gwarancji.
Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Aby pobrać formularz kliknij tutaj--->

3.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu zwrotu i zwróci fizycznie towar. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uznaje się za skuteczne jeżeli Klient prześle je na adres e-mail sklepu tj. kenys@kenys.eu lub razem ze zwracanym towarem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć telefonicznie pod numerem telefonu + 48 520 92 66 29. Inne formy odstąpienia od umowy uznaje się za bezskuteczne.

 Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, w tym musi być kompletnyw fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient jest zobowiązany dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu i instrukcją obsługi, w której znajduje się karta gwarancyjna z numerem seryjnym produktu na adres: KENYS 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, email:kenys@kenys.eu, tel. +48 530 92 66 29 .

Firma KENYS  oświadcza i informuje, iż w celu wypróbowania zakupionego zegarka nie jest koniecznym usuwanie metki zegarka umieszczonej na jego pasku lub bransoletce i/lub folii ochronnej wyświetlacza . Koszty przesyłki ponosi Klient. 

Sklep zastrzega brak możliwości zwrotu w przypadku, gdy:

 • zostanie zerwana metka i/lub zegarek był noszony - przedmiotu mającego kontakt ze skórą, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy) i/lub
 • zostanie odklejone zabezpieczenie naklejonego fabrycznie szkiełka ochronnego.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj.:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

8. Sklep informuje, iż zwrot zegarka w ramach odstąpienia od umowy, z której Konsument zerwał metkę i/lub odkleił zabezpieczenie wyświetlacza i/lub rozerwał opakowanie z silikonowym paskiem wymiennym i narzędziem do zdejmowania bransolety nie może zostać sprzedany ponownie jako pełnowartościowy produkt. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 34 punkt 4. odstępujący od umowy sprzedaży Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sklep zwróci Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony zegarek.

9. Z uwagi na punkt 8 Sklep informuje, iż w związku z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta (tj. w związku z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy) Konsument może zostać obciążany koniecznością zapłaty odszkodowania w wysokości do 30% wartości rzeczy (wysokość odszkodowania zależy od stopnia pomniejszenia wartości rzeczy). Sugerujemy, aby sprawdzać i próbować zegarek tak , aby nie nosił widocznych śladów użytkowania i/lub uszkodzeń a także braków akcesoriów w zestawie etc.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 • w których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia są przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami np. w odniesieniu do umów dotyczących zakupu zegarka, które po połączeniu z telefonem nie mogą zostać połączony ponownie z innym urządzeniem.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jest uprawnieniem, z którego może skorzystać wyłącznie konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12. W przypadku dokonania zakupu gdy, Kupujący wnosi o wystawienie faktury, w której występuje pod danymi jako przedsiębiorca (nazwa firmy, NIP) to uznać należy, iż umowa sprzedaży jest związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową a tym samym, faktura jest wystawiona w celu zaliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem do kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli zakup nie byłby związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową to, w takich przypadkach wystarczy paragon fiskalny lub faktura imienna z numerem PESEL. W związku z powyższym, firmie/przedsiębiorcy przedmiotowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. 

§7 Warunki gwarancji 

 1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją w okresie 12 (dwanaście) miesięcy licząc od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się datę dokumenty sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, która dołączana jest do produktów takich jak urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym sklepem pod adresem e-mail: kenys@kenys.eu lub serwisem pod adresem email: serwis@kenys.eu
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów. W przypadku naprawy okres gwarancji wydłużany jest o czas naprawy w serwisie firmy KENYS. W przypadku wymiany produktu okres gwarancji pozostaje niezmienny tzn. 12 (dwanaście) miesięcy od daty sprzedaży pierwszego produktu.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu pierwotnie zakupionego produktu przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu/produktów ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zobowiązany jest wypełnić online formularz zgłoszenia naprawy i dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Serwisu firmy KENYS na adres: KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, e-mail: serwis@kenys.eu. Biuro i Serwis firmy KENYS pracuje w godzinach od 08.00 do 21.00. Firma KENYS oświadcza, że nie odbiera przesyłek z placówek Poczty Polskiej. Wraz z reklamowanym produktem należy załączyć następujące dokumenty:
  • Kartą gwarancyjną – w której widnieje numer seryjny urządzenia. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być zgodny z numerem seryjnym w Karcie gwarancyjnej. W przypadku braku zgodności numeru seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym www.kenys.pl
  • dowodem zakupu (może być kopia). Numer dokumentu zakupu musi być zgodny z numerem dowodu sprzedaży wpisanym w Karcie Gwarancyjnej Produktu, o ile taka karta została dołączona. W przypadku braku zgodności numeru dokumentu sprzedaży z numerem dokumentu wpisanym w Karcie gwarancyjnej Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym www.kenys.pl
  • opisem reklamacji
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS, 05-600 Kobylin, ul Złota 32. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa gwarancyjne zostaną utracone.
 9. Gwarancją nie są objęte:
 • uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
 • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondesację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( wyższe niż wskazane w instrukcji obsługi), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także będących poza kontrolą Sprzedającego (Gwaranta); 
 • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne szkła smartwatcha,
 • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektrod, w przypadku smartwatcha EKG tj.  spowodowane zbyt ścisłym zapięciem zegarka na ręce; wepchnięciem elektrod wewnątrz koperty zegarka;
 • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane wepchnięciem elektrod EKG wewnątrz koperty zegarka (np. uszkodzenia baterii, pęknięcia obwodów drukowanych)
 • w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. zegarki są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany temperatury. Wprowadzanie ich w zmienne warunki atmosferyczne w krótkich odstępach czasu może wiązać się z trwałym uszkodzeniem, które nie podlega naprawom gwarancyjnym. Najczęstszym błędem jest wystawianie zamoczonego/schłodzonego zegarka na promienie słoneczne (proces skraplania) . Takie posunięcie powoduje zaparowanie zegarka, które zniwelować można jedynie w odpłatnej naprawie serwisowej. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;
 • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem smartwatcha podczas brania gorącego prysznica i/lub gorącej kąpieli.
 • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poddaniem smartwatcha szokowi termicznemu, takiemu jak używaniem go podczas pobytu w saunie lub użyciu podczas morsowania.
 • jakichkolwiek uszkodzenia spowodowane zanurzeniem smartwatcha w cieczy, pływaniem, nurkowaniem.
 • nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50.
 • okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);
 • usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrze i/lub czyszczenie wewnętrzne;
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do zapiaszczenia urządzeni np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;
 • wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji, używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.
 • uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;
 • zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na skutek zastosowania źródła ładowania o innym napięciu i/lub prądzie znamionowym niż wskazane w instrukcji obsługi;
 • uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
 • awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;
 • awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest smartwatch;
 • awarie spowodowane brakiem konserwacji i/lub konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi

W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia wg taryfy operatora). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00

§8 Ochrona  i polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KENYS Danuta Szturemska-Owczarek, adres: 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 5/48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 1230188999, REGON: 381528830.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wykonanie wiążących nas z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) marketing bezpośredni naszych usług, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

d) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

a) wykonanie umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu,

c) cele marketingowe – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

d) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Klient posiada prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w zakresie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać wysyłając wiadomość mailową w tej sprawie na adres e-mail naszej firmy;

7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.

9. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

11. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

12. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

NowościBezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy
 • 14 dni na zwrot towaru
 • Szyfrowane dane i transakcje
Sklep jest w trybie podglądu

© Copyright 2018-2021 – KENYS

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:ffd96f2fa45e5ebee7a63574a6dd9e26#0}